Wat is een klokkenluider?

Een klokkenluider is iemand die misstanden of andere zaken aan de kaak stelt. Dit kunnen misstanden zijn van een bedrijf maar ook van een overheid. Dit kunnen vermoedens zijn maar ook daadwerkelijke misstanden. Het kan ervoor dienen om corruptie tegen te gaan.

Wat doet een klokkenluider?

Een klokkenluider is een persoon die in een organisatie werkt. Als klokkenluider stel je zaken in het licht die in een bedrijf, overheid of organisatie gebeuren. Het kunnen misstanden zijn of onrecht. Als er illegaal wordt gehandeld dan wordt dit ook door de klokkenluider gemeld. Dit wordt het meest gedaan binnen bestaande machtssystemen. Je kunt dan denken aan de overheid bijvoorbeeld. Er kan fraude en corruptie mee worden voorkomen.

Is een klokkenluider beschermd?

Een klokkenluider kan benadeeld worden. Echter is een klokkenluider hiervoor beschermd. Als een klokkenluider na een melding toch benadeeld wordt kan die daarvoor opkomen. Een klokkenluider krijgt dan een tegemoetkoming in de proceskosten wanneer ze in het gelijk worden gesteld. De proceskosten worden tot een maximum vergoed.

Dit geldt voor rijksambtenaren, politie ambtenaren en voor defensie. Als een klokkenluider een vermoeden heeft van een misstand dan mag die dat ook melden bij een leidinggevende. Je kunt als klokkenluider dit ook melden bij een vertrouwenspersoon. Vind de klokkenluider dat de melding niet goed is afgehandeld dan kan hij dit melden bij het huis van klokkenluiders.

Wat is het Huis van Klokkenluiders?

Het Huis van Klokkenluiders is een onafhankelijke instantie. De instantie geeft vertrouwelijk advies aan de klokkenluiders. Een klokkenluider kan ook hier terecht wanneer een misstand niet goed wordt afgehandeld door de desbetreffende instantie waar de misstand zich voldeed. Het huis van klokkenluiders kan ook ondersteuning bieden bij het voorkomen van problemen en misstanden.

Het huis van klokkenluiders kan na een melding van een misstand ook onderzoek doen. Ze kunnen zelf het onderzoek doen maar ze kunnen het ook laten doen. De melder van de misstand krijgt altijd bescherming.

Hoe word je een klokkenluider?

Er is een wet, die organisaties verplicht een interne meldprocedure te hebben. Vooral als de organisatie meer dan 50 medewerkers heeft. Een misstand moet eerst intern worden aangekaart door de klokkenluider. Het is een vaste regel.

Wanneer de misstand niet goed wordt opgelost intern, dan kan de klokkenluider naar het huis voor klokkenluiders. Hier kan de klokkenluider om advies vragen en de misstand melden. Het huis van klokkenluiders kan de gemelde misstand laten onderzoeken.