De rijkdom van Wiki Leaks

Wiki Leaks grootste rijkdom zijn een paar bijzondere documenten die zijn gepubliceerd. Na de testperiode in 2006 werden er in het jaar 2007 1,2 miljoen documenten voorbereid en bekendgemaakt. Er zijn een aantal documenten die ervoor zorgen dat Wiki Leaks in het nieuws kwam.

Welke documenten kwamen naar buiten door Wiki Leaks

Het eerste grote lek dat uitkwam bij Wiki Leaks waren documenten over een Zwitserse Bank. Er zijn duizenden gevoelige documenten van bedrijven en overheden gelekt. Er zijn videobeelden op Wiki Leaks van een helikopteraanval die in Irak plaatsvond. Zo kun je ook e-mails van Hillary Clinton terugvinden bij Wiki Leaks. Deze documenten kwamen allemaal naar buiten door Julian Assange.

Wiki Leaks is de pionier in het lekken van informatie

Wiki Leaks heeft veel informatie naar boven kunnen halen over verschillende zaken. Dit was niet naar buiten gekomen wanneer de website Wiki Leaks dit niet aan het licht had gebracht. Een van de bekendste publicaties bij Wiki Leaks is de helikopteraanval in Bagdad in het jaar 2007. Er zijn bij deze Amerikaanse helikopteraanval 12 Iraakse burgers gedood en twee journalisten.

Anoniem kunnen er documenten, filmpjes en foto's geplaatst worden

Wiki Leaks heeft inmiddels miljoenen documenten op de website. Alles gebeurt anoniem. En dat wordt door Wiki Leaks ook gegarandeerd. Toch is het voorgekomen dat een inlichtingenanalist veroordeeld voor het lekken van de video en het plaatsen van 260.000 diplomatieke telegrammen.

Wat is de verdienste van Wiki Leaks?

Het werk van diplomaten is ingewikkelder. Het werk lijdt eronder want hacken is een sport geworden. Iedereen is voorzichtiger geworden en alles gaat nu bijna mondeling. De grote verdienste van Julian Paul Assange is dat een discussie over de klokkenluiders versneld is worden. Julian Paul Assange is een pionier geworden op het gebied van documenten te laten lekken. Een taboe is doorbroken.

Het lekken van documenten zorgt ervoor dat burgers zaken krijgen te zien die niet goed zijn. Het zal niet altijd goed zijn voor diplomaten en politici. De bovenste steen moet boven water komen en dat is Wiki Leaks wel gelukt. Dat is de rijkdom van Wiki Leaks. Elk jaar worden nog documenten geplaatst met nuttige informatie.

Telegrammen werden ontdekt. Wiki Leaks kan een goed instrument zijn voor het goede. Er kan overheidsfraude of corruptie mee worden aangekaart. In sommige gevallen kan het ook kwetsbare informatie zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan memo’s van diplomaten of terrorisme.